Адвокат Юлия Делева
Начало

Адвокат Юлия Делева се е специализирала и работи в областта на гражданското право-вещно, облигационно и семейно право-бракоразводни дела; дела за родителски права и дела за защита срещу домашно насилие , както и в областта на търговското право-правно съдействие при създаване на търговски дружества и текущо правно обслужване; процесуално представителство по граждански и търговски дела.